Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Övre raden från vänster: Agneta Westerberg, Johan Löwenadler Davidsson, Kai Lindström, Ola F. Wendt, Anne-Sophie Crepin, Lisa Sennerby Forsse. Nedre raden från vänster: Susanna Axelsson, Agnes Wold. Saknas på bilden: Hans Adolfsson, Carola Lidén, Björn Risinger. Foto: Elisabeth Olsson.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys är styrande organ för arbetet med de systematiska forskningssammanställningarna. Rådet beslutar vilka sammanställningar av miljöforskning som Formas ska genomföra. Rådet fastställer också slutsatserna i varje forskningssammanställning.

Rådets möten 2020

 • 13 februari
 • 12 maj
 • 16-17 september
 • 25 november
 • Lisa Sennerby Forsse, ordförande preses Kungl. Lantbruksakademien, f.d. rektor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Hans Adolfsson, professor i metallorganisk kemi och rektor vid Umeå universitet
 • Susanna Axelsson, generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Anne-Sophie Crepin, docent och miljöekonom, Beijerinstituitet
 • Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi på Arbetsmiljötoxikologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
 • Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap, Åbo Akademi
 • Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län
 • Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket
 • Ola F. Wendt, professor i oorganisk kemi, Centrum för analys och syntes, Lunds universitet
 • Agneta Westerberg, avdelningschef, Kemikalieinspektionen
 • Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 200512.pdf 231.9 kB
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 200213.pdf 195.4 kB

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 180627.pdf 133.4 kB
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 181002.pdf 267 kB
Möte Rådet för evidensbaserad miljöanalys 181219.pdf 89.1 kB
Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:2 september 2020