Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Storsatsning på klimatet

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såv...
Öppen: 12 dagar kvar. Sök senast:2021-02-04 14:00

Forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Utlysningen är en del av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Pengarna riktas till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergri...
Öppen: 61 dagar kvar. Sök senast:2021-03-25 14:00

Kommunikationsutlysning 2021

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar o...
Öppen: 10 dagar kvar. Sök senast:2021-02-02 14:00

Resurseffektivt och kemikaliesmart

Syftet med den här utlysningen är att öka förutsättningarna för att visionen om en cirkulär ekonomi och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid. Formas vill genom utlysningen främj...
Öppen: 53 dagar kvar. Sök senast:2021-03-17 14:00

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forsk...
Kommande: Öppnar för ansökning 2021-03-09 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Hållbar omställning
på vetenskaplig grund

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.