Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Näringsklivet: ett hållbart livsmedelssystem

Miljöanalys:

Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljön.


Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.