Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Små och medelstora företag, kommu...
Öppen: 6 dagar kvar. Sök senast:2023-09-28 14:00

Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring

Utlysningen inom partnerskapet Biodiversa+ handlar om naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring.
Öppen: 49 dagar kvar. Sök senast:2023-11-10 15:00

Water4All 2023 Joint Transnational Call: Akvatiska Ekosystemtjänster

Sök medel för forsknings- och innovationsprojekt om "ekosystemtjänster" med akvatiska ekosystem som fokus, inklusive ytvatten, grundvatten, kustvatten och att ha vattensäkerhet som huvudmål. Forskare...
Öppen: 52 dagar kvar. Sök senast:2023-11-13 15:00

Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på extremväders effekter på människor, samhällen och natur samt åtgärder och lösningar för ett långsiktigt,...
Öppen: 27 dagar kvar. Sök senast:2023-10-19 14:00

Nordforsk – Grön omställning

I detta nordisk-baltiska initiativ ligger fokus på tre teman som alla är viktiga i arbetet för en rättvis grön omställning.
Öppen: 68 dagar kvar. Sök senast:2023-11-29 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Är våtmarken vår tids räddning?

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Bild

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.