Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kunskap för
hållbar omställning

Aktuella utlysningar

NordForsk: Nordisk utlysning om Hållbar Akvakultur NordForsk genomför en utlysning om hållbar akvakultur omfattande cirka 72 miljoner norska kronor tillsammans med Formas, AVS Research fund for fisheries, Iceland, Technology Development Fund, Iceland,...
Öppen: 74 dagar kvar. Sök senast:2020-05-05 13:00
Aquatic Pollutants Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR utlyser medel för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation om förekomsten av föroreningar, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatis...
Öppen: 55 dagar kvar. Sök senast:2020-04-16 23:59
Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskn...
Öppen: 75 dagar kvar. Sök senast:2020-05-06 14:00
ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) Energimyndigheten, Formas och Vinnova utlyser tillsammans 34 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det internationella samarbetet - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connecti...
Öppen: 25 dagar kvar. Sök senast:2020-03-17 13:00
ERA-Net - International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD) ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD ) utlyser medel till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förbättra djurhälsa...
Öppen: 39 dagar kvar. Sök senast:2020-03-31 14:00

I fokus

Museerna och hållbarhetsmålen

Experter på att kommunicera 
forskning

Våra rapporter och analyser

Forskning och
innovation som löser samhälls-
utmaningar

Rapport

Så kan vi få
ökad kvalité i
forskningen

Formas frukost:

Hållbart fiske i sikte?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.