Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Det krävs forskning och innovation för att nå målen i Agenda 2030

Formas frukost:

Hur står det till med vårt dricksvatten?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.