Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Gästforskarprogram inom klimat och miljö Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Formas utlyser medel inom gästforskarprogrammet om klimat och miljö. Utlysningen ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet med gä...
Öppen: 21 dagar kvar. Sök senast:2019-05-15 14:00
Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsby...
Öppen: 34 dagar kvar. Sök senast:2019-05-28 14:00
Ökad rörlighet mellan akademi och praktik Formas utlyser nu medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och anvä...
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 14:00
NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer NordForsk genomför en utlysning om hållbar stadsutveckling och smarta städer tillsammans med forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd. Fyra fo...
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 23:59
Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle I den tredje utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om klimat kommer upp till 135 miljoner kronor a tt utlysas för forskningsprojekt i nom två inriktningar: " Visioner om ...
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 14:00

Formas frukost:

Mineral och hållbarhet
– Gruvbrytningens målkonflikter

Formas frukost den 6 mars handlade om gruvbrytningens målkonflikter. På vår Youtubekanal kan du se seminariet i efterhand.

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

2030 Agenda

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.