Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Cirkulär ekonomi för hela samhället Formas utlyser 20 miljoner kronor under två år för projekt som undersöker samhällsnyttan av den cirkulära ekonomin .
Öppen: 92 dagar kvar. Sök senast:2019-08-22 14:00
Djurskyddsbefrämjande åtgärder Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för djurskydds- eller djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av männi...
Öppen: 20 dagar kvar. Sök senast:2019-06-11 14:00
Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses upp till 120 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till kunskapsutveckling för att stärka städerna och landsby...
Öppen: 6 dagar kvar. Sök senast:2019-05-28 14:00
Ökad rörlighet mellan akademi och praktik Formas utlyser nu medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och anvä...
Öppen: 13 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 14:00
NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer NordForsk genomför en utlysning om hållbar stadsutveckling och smarta städer tillsammans med forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd. Fyra fo...
Öppen: 13 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 23:59

Formas frukost:

Framtidens livsmedelproduktion

– Var hur och varför?

Nobelmuseet – 22 maj


Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.