Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

På vår gemensamma väg mot
FN:s globala hållbarhetsmål

Aktuella utlysningar

Klimatanpassning av byggd miljö

Samhällsbyggandet behöver anpassas till de klimatförändringar som pågår idag och de som bedöms komma. Förändringar av temperaturer och av nederbördsmönster innebär en rad problem som ställer nya krav...
Öppen: 32 dagar kvar. Sök senast:2021-05-19 14:00

Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Djurskydd avser vad vi människor ska tillgodose djuren med för att skydda dem mot lidande när vi äger, hanterar eller sköter dem. Ett gott djurskydd ligger till grund för en god djurvälfärd. Sverige ä...
Öppen: 27 dagar kvar. Sök senast:2021-05-14 14:00

Grön omställning och arbetsliv

Forte och Formas utlyser gemensamt forskningsmedel för att öka kunskapen och forskningen om grön omställning och arbetsliv. Totalt avsätts 60 miljoner kronor under åren 2021-2023 för utlysningen. Utly...
Öppen: 59 dagar kvar. Sök senast:2021-06-15 14:00

Klimatvinster med resurseffektivitet

Klimatet förändras och vi behöver snabbt minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhällen för att hantera befintliga och kommande klimatförändringar. En viktig del i att möta klimatutmaningarna...
Öppen: 40 dagar kvar. Sök senast:2021-05-27 14:00

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar så att fors...
Öppen: 40 dagar kvar. Sök senast:2021-05-27 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Hållbar omställning
på vetenskaplig grund

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.