Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment – Innovationsidén

Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en cha...
Öppen: 54 dagar kvar. Sök senast:2022-10-04 14:00

Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030

Formas deltar i en global pilotutlysning tillsammans med forskningsfinansiärer från fyra kontinenter. Utlysningen syftar till att påskynda genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att stödja...
Öppen: 14 dagar kvar. Sök senast:2022-08-25 14:00

Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider

Sök medel för forsknings- eller utvecklingsprojekt som bidrar till kunskap och lösningar för att utforma en mer robust livsmedelsberedskap i Sverige och globalt. Syftet med utlysningen är att möjliggö...
Öppen: 21 dagar kvar. Sök senast:2022-09-01 14:00

Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av mat...
Öppen: 6 dagar kvar. Sök senast:2022-08-17 14:00

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Det är mindre än tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste...
Öppen: 14 dagar kvar. Sök senast:2022-08-25 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.