Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Hav och vatten – nytt nationellt forskningsprogram

Aktuella utlysningar

ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Detta är den andra transnationella forskningsutlysningen från ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD).
Öppen: 53 dagar kvar. Sök senast:2021-12-15 14:00

European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet ( European Biodiversity Partnership under Horizon Europe ) lanserar sin första gemensamma internationella utlysning den 1 oktober 2021 för stöd till for...
Öppen: 38 dagar kvar. Sök senast:2021-11-30 15:00

Formas kommunikationsutlysning 2021-2

Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rö...
Öppen: 24 dagar kvar. Sök senast:2021-11-16 14:00

Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material

Tillsammans med Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet i Finland samt Walter Ahlströmstiftelsen utlyser Formas medel i en ny riktad satsning för forskning inom det bila...
Öppen: 39 dagar kvar. Sök senast:2021-12-01 15:15

Akututlysning 2021 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial

I akututlysningen välkomnar vi ansökningar inom Formas alla ansvarsområden när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet till forskningsunderlag (primärdata), exempelvis...
Öppen: 5 dagar kvar. Sök senast:2021-10-28 14:00

I fokus

Så kan jordbruket
bli mer klimatsmart

Forskningssammanställning

Globalt samarbete för Agenda 2030


Se konferensen i efterhand

Nyheter

Extrakt

Evenemang

  • Forskarrådsmöte

    Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning a...
    Online
  • Forskarrådsmöte

    Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning a...
    Online

På vår gemensamma väg mot
FN:s globala hållbarhetsmål

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.