Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar med nytänkande och till nya arbetssätt och lösningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgä...
Öppen: 61 dagar kvar. Sök senast:2023-02-07 14:00

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forsk...
Öppen: 12 dagar kvar. Sök senast:2022-12-20 14:00

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kro...
Öppen: 56 dagar kvar. Sök senast:2023-02-02 14:00

Blå innovation – Genomförandeprojekt

Sök medel för ett innovationsprojekt där ni tar er an en komplex utmaning, där projektet genom nya lösningar och systemförändring ska bidra till en hållbar användning av våra vattenresurser. Inom vat...
Kommande: Öppnar för ansökning 2023-01-31 14:00

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

Vi planerar att öppna en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv.
Kommande: Öppnar för ansökning 2023-01-16 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.