Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar till att skapa...
Öppen: 104 dagar kvar. Sök senast:2022-09-01 14:00

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Det är mindre än tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste...
Öppen: 97 dagar kvar. Sök senast:2022-08-25 14:00

Nycklarna till en cirkulär ekonomi

Trots stora framsteg vad gäller återvinningstekniker och kunskap om vilken effekt olika cirkulära lösningar kan få på både klimat och miljö, implementeras inte lösningar i den takt som skulle behövas...
Öppen: 11 dagar kvar. Sök senast:2022-05-31 14:00

Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av mat...
Öppen: 33 dagar kvar. Sök senast:2022-06-22 14:00

Hållbar vattenresurshantering

Genom denna utlysning vill Formas stimulera och öka kunskap, forskning, och samarbete inom vattenresurshantering där kopplingen mellan vatten, samhälle, och miljö är i fokus, och ger förutsättningar f...
Öppen: 19 dagar kvar. Sök senast:2022-06-08 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.