Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Så når vi Agenda 2030-målen
om hållbara städer och samhällen

Aktuella utlysningar

Samhällsplanering för omställning (steg 2)

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Fokus för projekten bör vara på hur samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till omställning av städer och samhällen.
Öppen: 51 dagar kvar. Sök senast:2021-01-19 14:00

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.
Öppen: 67 dagar kvar. Sök senast:2021-02-04 14:00

Resurseffektivt och kemikaliesmart

Formas kommer under december utlysa medel för forskning inom området giftfri, cirkulär ekonomi.
Kommande: Öppnar för ansökning 2020-12-08 14:00

Kommunikationsutlysning 2021

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande och samtidigt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till tre år långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor.
Kommande: Öppnar för ansökning 2020-12-10 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Hållbar omställning
på vetenskaplig grund

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.