Sök finansierade projekt

Du kan söka projekt som fått finansiering från oss i den nationella databasen Swecris.

Swecris

Du kan hitta uppgifter om de projekt vi beviljat finansiering i Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning. Databasen hanteras av Vetenskapsrådet och syftet är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning samt att möjliggöra statistiska analyser. I databasen Swecris finns även projekt som beviljats medel från andra forskningsfinansiärer. Om du saknar något projekt är du välkommen att kontakta registrator@formas.se.

Uppdaterad:11 januari 2024
Sidansvarig: Kenneth Hagedorn