Sök finansierade projekt

Du kan söka projekt som fått finansiering från oss i Formas egen projektdatabas eller i den nationella databasen Swecris.

Formas projektdatabas

I vår projektdatabas hittar du samtliga projekt vi beviljat finansiering. Du hittar såväl pågående som avslutade projekt. I databasen finns endast projekt som fått finansiering från Formas. Om du saknar något projekt är du välkommen att kontakta registrator@formas.se.

Swecris

Du kan även hitta uppgifter om de projekt vi beviljat finansiering i Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning. Databasen hanteras av Vetenskapsrådet och syftet är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning samt att möjliggöra statistiska analyser. I databasen Swecris finns även projekt som beviljats medel från andra forskningsfinansiärer.

Uppdaterad:3 mars 2022