Cookies

Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Som besökare ska du, enligt lagen om elektronisk kommunikation, informeras att webbplatsen innehåller cookies, för vilket ändamål samt samtycka till att de används.

Du bestämmer själv vilka kakor vi får sätta och dina inställningar avgör vilken information som kan överföras till andra tjänster.

Våra kakval är indelade i nödvändiga kakor, där vi inte spårar något av det du gör, i analytiska kakor som gör att vi kan få reda på hur webbplatsen används för att kunna förbättra den samt funktionella kakor som påverkar om alla funktioner kan användas fullt ut.

Hur du upplever webbplatsen påverkas av vilka kakor du väljer att tillåta.

Nödvändiga

Nödvändiga kakor gör att webbplatsen formas.se fungerar som den ska och kan inte väljas bort.

 • SiteVisionLTM: Sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska adressera
 • JSESSIONID: Det är en sessionskaka för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Den skapas av webservern för att knyta användaren till en session. Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren.

Analys och statistik

Vi använder kakor från webbanalysverktyget Matomo samt Hotjar för att ta reda på hur vår webbplats används, så att vi kan förbättra innehåll, navigation och struktur samt funktioner.

Dessa kakor överför information om din webbläsare, din enhet, din plats och ditt besök. Informationen går inte att koppla till dig som person.

 • Matomo: vårt webbstatistikverktyg sätter kakorna pk_ses & _pk_id
 • Hotjar som vi bland annat använder för att ställa frågor om besöket sätter följande kakor:
  • _hjDonePolls
  • _hjSessionUser_
  • _hjAbsoluteSessionInProgress
  • _hjIncludedInPageviewSample
  • _hjIncludedInSessionSample:
  • _hjFirstSeen:

Funktionella

Imbox är ett chattverktyg vi ibland använder i samband med vissa utlysningar.

Ställ in och välj kakor

Uppdaterad:7 september 2022