Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

2024-05-21

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Temat för 2024 års konferens handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

Fullsatt på förra Agenda 2030-konferensen.

I en komplex värld med ökade geopolitiska spänningar blir det alltmer utmanande att möta samhällets och individers akuta behov och samtidigt skapa förutsättningar för att möta framtidens frågor.

I Agenda 2030 finns framtidsmål formulerade men vilken kunskap behövs i tider av alltmer komplexa kriser för att uppnå målen? Forskning och innovation stärker samhällets samlade kompetens och ger oss redskap för att genomföra den gröna omställningen – men hur rustar vi oss för att hantera både dagens utmaningar och framtidens frågor?

Kunskap och samarbete är avgörande för hur vi ska kunna klara av kriser, ta tillvara på möjligheterna och genomföra de förändringar som behövs för att säkra framtiden.

Den 21 maj 2024 får du möta ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället när de ger sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Vi knyter an till Sveriges kommande forsknings- och innovationsproposition och de utmaningar som forskning och innovation kan bidra till att lösa.

Formas konferens är en mötesplats för erfarenhetsutbyte som erbjuder många tillfällen till nätverksbyggande och kunskapsinhämtning. Under konferensens förmiddag finns möjlighet att i ett mindre format ta del av kunskap och samtal inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Intresseanmälan är öppen

Fyll i intresseanmälan så får du förtur att boka en av platserna när anmälan öppnar. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på Münchenbryggeriet är begränsat.

Intresseanmälan är inte bindande och innebär inte garanterad plats.

Tider och plats 21 maj 2024

 

Plats

Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Konferensen kommer livesändas och det går även att delta digitalt.

 

Tider

Miniseminarier: kl.10.00 – 12.00
Lunch: kl.12.00-13.00
Konferens: kl.13.00 – 17.00
Nätverksmingel: kl. 17.00 – 18.00

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället på scen och erbjuder många nätverkstillfällen för alla som deltar. Den 21 maj 2024 genomförs konferensen för femte gången.

Tidigare konferenser

Här finns program och inspelningar från de fyra tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Mer Information
Datum: 21 maj 2024
Tid: 10:00 - 18:00
Plats: Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:18 januari 2024