Formas forskarråd

Formas forskarråd är Formas beslutande organ. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Forskarrådets möten 2019

 • 7 februari
 • 12 mars
 • 9-10 april
 • 13 juni
 • 25-26 september
 • 20 november

Ordförande 2019-2021

Lena Gustafsson, professor emerita, Umeå universitet

Vice ordförande 2019-2021

David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet

Ledamöter 2019-2021

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska högskolan
 • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden (till och med 30 april 2019)
 • Carl-Anders Helander, agronomie doktor, ledamot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (till och med 30 april 2019)
 • Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten (till och med 30 april 2019)
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
 • Karin Ljung, professor i växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet
 • Monica von Schmalensee, arkitekt MSA/SAR, partner White (till och med 30 april 2019)
 • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Protokoll 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 70 190426.pdf 116.4 kB
FR protokoll nr 69 190410.pdf 165.3 kB
FR protokoll nr 68 190312.pdf 152.1 kB
FR protokoll nr 67 190207.pdf 192.8 kB

Protokoll 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 66 181114.pdf 434.6 kB
FR protokoll nr 65 180926.pdf 2.7 MB
FR protokoll nr 64 180613.pdf 155.7 kB
FR protokoll nr 63 180509.pdf 57.5 kB
FR protokoll nr 62 180411.pdf 532.1 kB
FR protokoll nr 61 180208.pdf 953.3 kB
Skriv ut
Sidansvarig: Elisabeth Tejme
Uppdaterad:15 april 2019