Formas forskarråd

Formas forskarråd är Formas beslutande organ. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Gruppfoto av Formas forskarråd. Personerna står samlade i mitten av en stort rum med en trappa i bakgrunden.

Bakre raden från vänster: Christina Nordin, Rolf Lidskog, Camilla Sandström, Kerstin Johannesson, Hans Lind, Ove Nilsson, Ola Hansén. Främre raden från vänster: Helena Bjarnegård, Ingrid Petersson, Sylvia Schwaag Serger. Frånvarande: Berit Balfors, Björn Olsen, David Bastviken. Foto: Elisabeth Ohlson

Forskarrådets möten 2022

 • 10 februari
 • 17 mars
 • 26–27 april
 • 16 juni
 • 27–28 september
 • 26 oktober
 • 23 november

Ordförande 2022-2024

Sylvia Schwaag Serger, professor vid Lunds universitets ekonomisk-historiska institution.

Ledamöter 2022-2024

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska högskolan
 • David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet
 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
 • Ola Hansén, director public affairs, H2 Green Steel
 • Kerstin Johannesson, professor i marinekologi, Göteborgs universitet
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
 • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
 • Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
 • Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet

Protokoll 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 93.pdf , 172.1 kB. 172.1 kB
FR protokoll nr 92.pdf , 197.3 kB. 197.3 kB
FR protokoll nr 91.pdf , 168.5 kB. 168.5 kB
FR protokoll nr 90.pdf , 138.7 kB. 138.7 kB

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FR protokoll nr 89.pdf , 203.3 kB. 203.3 kB
FR protokoll nr 88.pdf , 157.2 kB. 157.2 kB
FR protokoll nr 87.pdf , 185.7 kB. 185.7 kB
FR protokoll nr 86.pdf , 208.4 kB. 208.4 kB
FR protokoll nr 85.pdf , 156.5 kB. 156.5 kB
FR protokoll nr 84.pdf , 64.3 kB. 64.3 kB
FR protokoll nr 83.pdf , 215.6 kB. 215.6 kB
Uppdaterad:29 juni 2022
Sidansvarig: Elisabeth Tejme