Så styrs Formas

Formas är en enrådsmyndighet. Det betyder att Formas leds av en generaldirektör som fattar beslut i alla frågor som rör myndighetens förvaltning. Formas forskarråd fattar beslut om de forskningsmedel som vi fördelar. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar vilka frågor som vi ska besvara i våra systematiska forskningssammanställningar.

Forskarrådet anger inriktning och fattar beslut om de medel som fördelas i den öppna och de riktade utlysningar som Formas genomför. Eftersom den forskning som Formas finansierar bedöms utifrån såväl kvalitet som samhällsrelevans består forskarrådet både av representanter från akademin och från samhället.

Vårt särskilda uppdrag att genomföra systematiska forskningssammanställningar styrs av ett eget beslutsorgan, Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Bestämmelser som styr vårt arbete

Myndighetens arbete styrs av en förordning med en instruktion Länk till annan webbplats. och två regleringsbrev, ett från Miljödepartementet , 3 MB. och ett från Näringsdepartementet , 1.7 MB..

Formas är värd för Klimatpolitiska rådet

Formas är värd för Klimatpolitiska rådet Länk till annan webbplats., en nämndmyndighet som utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Elisabet Blomberg