Så styrs Formas

Formas är en enrådsmyndighet. Det betyder att Formas leds av en generaldirektör som fattar beslut i alla frågor som rör myndighetens förvaltning. Formas forskarråd ansvarar för beslut om de forskningsmedel som vi fördelar. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar vilka frågor som vi ska besvara i våra systematiska forskningssammanställningar.

Forskarrådet anger inriktning och ansvarar för beslut om de medel som fördelas i den öppna och de riktade utlysningar som Formas genomför. Eftersom den forskning som Formas finansierar bedöms utifrån såväl kvalitet som samhällsrelevans består forskarrådet både av representanter från akademin och från samhället. Sedan den 1 januari 2023 delegerar Forskarrådet beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör enligt Forskarrådets arbets- och delegationsordning.

Vårt särskilda uppdrag att genomföra systematiska forskningssammanställningar styrs av ett eget beslutsorgan, Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

Formas är värd för Klimatpolitiska rådet

Formas är värd för Klimatpolitiska rådet Länk till annan webbplats., en nämndmyndighet som utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Uppdaterad:23 januari 2023
Sidansvarig: Elisabet Blomberg