Så får du besked om din ansökan

När forskarrådet har fattat beslut om din ansökan får den som är projektledare ett meddelande till sitt konto i Prisma, vårt ansökningssystem. Det står i utlysningen när du kan förvänta dig ett besked. Det går inte att överklaga rådets beslut om finansiering.

Innehåll på sidan:

Med beskedet får du ett yttrande

Den som är projektledare för projektet får ett meddelande till sitt personliga konto i ansökningssystemet Prisma. Beslutet kommer tillsammans med berednings­gruppens yttrande.

Om din ansökan gäller ett akutbidrag skickar vi endast ett besluts­meddelande, utan yttrande.

En del ansökningar avslås tidigt

En del ansökningar avslår vi redan innan de går till berednings­grupperna för bedömning. Det kallas för tidigt avslag. Det finns olika skäl till att vi avslår tidigt. En del skäl är relevanta oavsett vilken typ av utlysning det handlar om, andra skäl är särskilda för en viss typ av utlysning eller projekt.

Skäl att avslå som gäller alla utlysningar

De skäl för att avslå en ansökan som kan gälla oavsett typ av utlysning är till exempel följande:

  • Medelsförvaltaren (högskolan, universitetet eller någon annan organisation) har valt att inte stå bakom ansökan.
  • Medelsförvaltaren har inte signerat ansökan.
  • Den sökande har fått finansiering tidigare men har inte lämnat in rapporten i tid. Tills rapporten är inlämnad kan projektledaren inte beviljas ny finansiering.
  • Ansökan är ofullständig. Den brister i information som är obligatorisk på ansöknings­blanketten eller i bilagorna.
  • Forskningsinriktningen för ansökan ligger utanför Formas ansvarsområde.

Särskilda skäl att avslå

De särskilda skäl som finns för att avslå en ansökan tidigt är här uppdelade efter olika typer av utlysningar. Några skäl gäller den så kallade årliga öppna utlysningen, andra skäl gäller andra utlysningar, till exempel de riktade.

När det gäller Formas årliga öppna utlysning kan en ansökan avslås tidigt av dessa skäl, utöver de skäl som gäller alla utlysningar:

  • Projektledaren har ett pågående projekt från någon av Formas tidigare öppna utlysningar.
  • Den som söker har mer än en registrerad ansökan i den årliga öppna utlysningen.
  • Det totala belopp som söks är för högt. Det kan inte överskrida ett genomsnittligt årsbelopp på en miljon kronor. Detta gäller bidragsformerna för forsknings- och utvecklingsprojekt samt forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.
  • Datumet för den sökandes doktorsexamen ligger inte inom det tidsspann som anges i utlysningen. Detta gäller bidragsformerna mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären och forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären.
  • Ansökan uppfyller inte de krav som har ställts i utlysningstexten.

I särskilda utlysningar kan en ansökan även avslås om den faller uppenbart utanför den särskilda utlysningens område.

Uppdaterad:26 februari 2021
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel