Villkor för beviljade medel

Den som beviljas medel från Formas behöver följa våra villkor om bland annat genomförande av projekt, nyttiggörande och spridning samt rapportering och redovisning.

Generella villkor

Formas generella villkor gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Dessa villkor gäller för beslut från och med den 1 januari 2022.

Särskilda villkor för flerpartsprojekt

Formas särskilda villkor gäller i tillägg till de generella villkoren i vissa av Formas utlysningar där fler än en projektpart ingår.

Dessa villkor gäller för beslut från och med den 1 januari 2022.

Särskilda villkor för flerpartsprojekt (pdf) , 221.4 kB.

Vetenskaplig publicering

Formas generella villkor innebär krav på vetenskaplig publicering enligt särskilda anvisningar från Formas.

Läs mer om kraven på vetenskaplig publicering Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 december 2021
Sidansvarig: Jonna Jonsson