Villkor för beviljade medel

Generella villkor

Formas generella villkor för medel som fördelas till forskning vid lärosäten och forskningsinstitut, såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat.

Nedan återfinns Formas generella villkor i sin helhet. Dessa gäller för beslut från och med den 1 november 2018.

Medel som beviljats av Formas före 1 november 2018 omfattas av Generella villkor för bidrag till forskning (pdf).

Villkor i utlysningar som involverar stöd till företag och andra organisationer samt projekt med flera parter

Formas villkor för företag och organisationer tillämpas för bidrag i utlysningar som involverar stöd till företag och andra organisationer samt projekt med flera parter, såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Nedan återfinns Formas villkor för företag och organisationer i sin helhet. Dessa gäller för beslut i vissa utlysningar från och med den 28 augusti 2019.

För företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och har erhållit medel före den 28 augusti 2019 gäller Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd (pdf).

Skriv ut
Sidansvarig: Victor Hylén
Uppdaterad:29 augusti 2019