Villkor för beviljade medel

Formas har fastställt nya generella villkor och särskilda villkor för flerpartsprojekt och vetenskaplig publicering som gäller från och med 1 januari 2021. De nya generella villkoren innehåller två betydande förändringar, dels skärpta krav för vetenskaplig publicering, dels särskilda villkor för projekt med fler projektparter.

Generella villkor

Formas generella villkor för medel som fördelas till forskning och innovation gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat.

Nedan återfinns Formas generella villkor i sin helhet. Dessa gäller för beslut från och med den 1 januari 2021.

Särskilda villkor för flerpartsprojekt

Det finns särskilda villkor, i tillägg till Formas generella villkor, som gäller för projekt där fler än en projektpart ingår. Här kan du läsa vilka villkor som gäller för flerpartsprojekt.

Särskilda villkor för flerpartsprojekt (pdf) , 220.7 kB.

Vetenskaplig publicering

Från och med 1 januari 2021 skärper Formas kraven på vetenskaplig publicering. Syftet med de skärpta reglerna är att forskningsresultat ska göras öppet tillgängliga direkt vid publicering. 

Läs mer om kraven på vetenskaplig publicering Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:28 maj 2021