Villkor för beviljade medel

Den som beviljas medel från Formas behöver följa våra villkor om bland annat genomförande av projekt, nyttiggörande och spridning samt rapportering och redovisning.

Generella villkor

Formas generella villkor gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

Dessa villkor gäller för beslut från och med den 1 januari 2024.

Kompletterande villkor för flerpartsprojekt

Formas kompletterande villkor gäller i tillägg till de generella villkoren i vissa av Formas utlysningar där fler än en projektpart ingår.

Dessa villkor gäller för beslut från och med den 1 januari 2024.

Kompletterande villkor för flerpartsprojekt (pdf) , 147 kB.

Vetenskaplig publicering

Formas generella villkor innebär krav på vetenskaplig publicering enligt Formas policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Läs mer om kraven på vetenskaplig publicering Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:2 januari 2024
Sidansvarig: Timothy Hallgren