Olika typer av finansiering

Formas har i uppdrag att främja och stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas fördelar varje år drygt 1,5 miljarder kronor i forskningsstöd till olika projekt. Omkring hälften av forskningsstödet går till projekt i den så kallade öppna utlysningen, som vi har varje år. Den andra hälften av forskningsstödet går till riktade utlysningar, och det kan vara satsningar som vi gör såväl nationellt som internationellt, samt till så kallad samfinansierad forskning. Vi har också stöd för kommunikationsprojekt, konferenser och workshoppar.

Här kan du läsa mer om några av våra olika typer av finansiering.

Uppdaterad:1 april 2020
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel