Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare 2021 2021

Totalt fördelades 630 miljoner kronor till 189 projekt. 1 354 ansökningar granskades och 14 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för årliga öppna utlysningen 2021.

Beviljandegrad

Årliga öppna utlysningen (totalt)

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

569

82

14,4%

Män

785

107

13,6%

Totalt

1 354

189

14%

Forskningsprojekt

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

333

51

15,3%

Män

495

64

12,9%

Totalt

828

115

13,9%

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

236

31

13,1%

Män

290

43

14,8%

Totalt

526

74

14,1%

*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Totalt beviljade summa (kronor)

Sveriges lantbruksuniversitet

61

203 545 084

Lunds universitet

21

72 644 764

Stockholms universitet

16

55 428 902

Uppsala universitet

13

45 835 679

Chalmers tekniska högskola

11

37 980 883

Kungliga Tekniska högskolan

11

37 927 186

Göteborgs universitet

10

32 647 666

Linköpings universitet

9

30 286 585

Umeå universitet

9

26 494 978

Luleå tekniska universitet

8

23 920 184

Örebro universitet

3

10 950 429

Karolinska Institutet

3

9 961 827

Södertörns högskola

2

5 984 673

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

2

4 962 425

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

3 989 250

Högskolan i Borås

1

3 925 364

Högskolan i Gävle

1

3 910 993

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 000 000

Naturhistoriska riksmuseet

1

2 999 200

Malmö universitet

1

2 970 862

Högskolan Dalarna

1

2 906 480

Linnéuniversitetet

1

2 820 500

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

1

2 518 317

Mälardalens högskola

1

2 505 043

Totalsumma

189

630 117 274

Uppdaterad:23 november 2022
Sidansvarig: Judit Wefer