Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare

Totalt fördelades 637 miljoner kronor till 190 projekt. 1 276 ansökningar granskades och 14,9 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för årliga öppna utlysningen 2022.

Beviljandegrad

Årliga öppna utlysningen (totalt)

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

515

78

15,2%

Män

761

112

14,7%

Totalt

1 276

190

14,9%

Forskningsprojekt

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

282

40

14,2%

Män

471

72

15,3%

Totalt

753

112

14,9%

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

233

38

16,3%

Män

290

40

13,8%

Totalt

523

78

14,9%

*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.


Medelsförvaltare

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Totalt beviljat belopp

Sveriges lantbruksuniversitet

59

196 441 756

Lunds universitet

22

79 881 299

Göteborgs universitet

17

59 810 307

Stockholms universitet

16

53 732 513

Kungliga Tekniska högskolan

9

30 915 073

Luleå Tekniska Universitet

9

28 789 350

Karolinska Institutet

9

28 311 360

Uppsala universitet

9

27 894 085

Linköpings universitet

8

26 912 550

Chalmers tekniska högskola

7

22 992 370

Umeå universitet

5

14 978 732

RISE Research Institutes of Sweden AB

4

12 942 582

Linnéuniversitetet

3

10 974 074

Malmö universitet

3

8 961 319

Högskolan Dalarna

2

7 655 700

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

2

5 898 129

Naturhistoriska riksmuseet

1

3 998 400

Örebro universitet

1

3 998 369

Chalmers Industriteknik

1

3 000 000

Högskolan Väst

1

2 999 001

Institutet för Framtidsstudier (IF)

1

2 988 600

Blekinge Tekniska Högskola

1

2 964 000

Totalt

190

637 039 569

Uppdaterad:23 november 2022
Sidansvarig: Judit Wefer