Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Utlysningen genomförs i två spår:

  • Spår 0–3: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2021 och senast 1 oktober 2024.
  • Spår 3–7: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2017 och senast 31 december 2020.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Medel kan sökas för tre eller fyra år. Information om sökbara kostnader och maxbelopp publiceras närmare utlysningens öppningsdatum. Till denna utlysning kan du inte bjuda in medverkande forskare.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-02-29 13:00
Sista ansökningsdatum: 2024-03-31 13:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Formas kommer under våren 2024 att öppna utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären. Utlysningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och välkomnar projekt där forskare tidigt i karriären får formulera sina egna frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande, gärna med gränsöverskridande och tvärvetenskapliga frågeställningar.

Samhället är i stort behov av människor med expertkompetens och olika kombinationer av färdigheter. För forskare tidigt i karriären och deras karriärutveckling är det centralt att självständigt få driva ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Det är också viktigt att inspireras, få möjlighet att bredda sina kunskaper och verka i dynamiska forskningsmiljöer som stödjer forskarens utveckling. Nationell eller internationell mobilitet till andra forskningsmiljöer vidgar forskares perspektiv och bidrar till nya kontakter och internationalisering som stärker forskningens kvalitet. Tillsammans stärker detta forskare tidigt i karriären och ger dem möjligheter att utveckla sina ämneskompetenser och färdigheter för att kunna bidra till, och leda arbetet med att möta samhällets utmaningar på kort och lång sikt. Det bidrar till både kompetensförsörjning av personer med forskarkompetens och till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Vilka utlysningen vänder sig till

Utlysningen kommer att genomföras i två spår:

  • Spår 0–3 riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2021 och senast 1 oktober 2024.
  • Spår 3–7 riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2017 och senast 31 december 2020

Du kommer bara kunna söka i ett av spåren. Avräkningsbar tid, som föräldraledighet, sjukdom eller militärtjänstgöring, politiskt uppdrag, eller liknande omständighet, kan vara skäl för att medge undantag från tidsregeln. För att vara behörig att söka i utlysningen kan din doktorsexamen vara utfärdad i Sverige eller i annat land.

Projektbidrag kommer gå att söka för tre eller fyra år. Under projekttiden ska du som projektledare vara anställd hos bidragets medelsförvaltare, och ett krav är att projekten innehåller inslag av nationell och/eller internationell forskarmobilitet om minst 4 månader och maximalt 24 månader för projekttid om 3 år (36 månader), och minst 5 månader och maximalt 32 månader för projekttid om 4 år (48 månader).

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024 ersätter under 2024 Formas utlysningar Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären (som varit en del av Årliga öppna utlysningen).

 

Utlysningen planeras öppna för ansökningar i februari/mars 2024. Mer information om utlysningen och webbaserade informationstillfällen om utlysningen kommer att annonseras på formas.se i december.

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll, administrativa frågor och frågor om Prisma

Kontakta oss på:
careergrant@formas.se

Uppdaterad:10 november 2023