ENUTC-utlysning 2023: Urban omställning i Europa genom konst och design

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer genom konst och design.

VEM KAN SÖKA?

En projektansökan ska lämnas av en huvudsökande för ett transnationellt konsortium bestånde av minst två sökande aktörer i minst två olika länder där finansiärer deltar i utlysningen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska aktörer kan söka två miljoner kronor per projekt. Om en av de svenska aktörerna är huvudsökande kan ytterligare medel erhållas.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-02-22 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-04-25 14:00

Building Transformation Capacities, BTC, ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle, aktörer inom konstnärlig verksamhet och andra relevanta intressenter för att i transnationella konsortier söka medel för hur urban omställning kan ske genom konstnärlig verksamhet. Utlysningen har tre teman som projekten kommer arbeta med:

  • Experimenterande och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid
  • Omställning för hållbara städer
  • Inkluderande, beboliga och gröna omgivningar

Utvärderingssprocessen för deltagande i utlysningen sker i ett steg av en internationell expertpanel. Fullständig utlysningstext kommer att finnas tillgänglig när utlysningen öppnar. Projekten kommer att pågå i två år.

Mer information

  • Utlysningen öppnar 22 februari 2023
  • Urban lunch talk om konst och design samt efterföljande informationsmöte 27 februari
  • Matchmakingmöte preliminärt 6 mars
  • Utlysningen stänger 25 april 2023
  • Beslut sker hösten 2023

Utlysningen är den andra inom ENUTC där Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande. ENUTC ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe.

Urban lunch talk om konst och design samt efterföljande informationsmöte


Välkommen till Urban lunch talk på temat konst och designs betydelse för urban omställning den 27 februari 2023 kl. 12.00–13.00. Direkt efter samtalet sker ett informationsmöte om den kommande utlysningen (slut 13.30).

Kontaktinformation

Uppdaterad:24 januari 2023