Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Projektens längd kan vara maximalt fyra år.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-10-11 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-02-06 14:00

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor.

FN:s globala hållbarhetsmål (www.globalamalen.se), även kallad Agenda 2030, utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och genomförande av åtgärder för hållbar utveckling. Målen samlar i princip alla de stora globala utmaningarna. De handlar om såväl samhällets utveckling och människans levnadsförhållanden, som värnandet av naturen. Arbetet för att uppnå målen behöver bygga på vetenskaplig grund som utvecklas både i forskningsprocessen och utifrån erfarenheter och nya insikter från det praktiska hållbarhetsarbetet.

Formas genomförde 2018 utlysningen ”Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen”. Sjutton projekt beviljades planeringsbidrag för förberedande arbete inför att leda större forskningsprojekt om de globala hållbarhetsmålen. Formas uppmuntrar projektdeltagare som beviljades planeringsbidrag att söka i denna utlysning. Planeringsbidrag är dock inte ett krav för att söka.

Utlysningen syftar till att:

  • Främja och synliggöra forskningens bidrag till de globala hållbarhetsmålen
  • Skapa förutsättningar för stora forskningskliv och transformativa förändringar genom en större projektbudget
  • Stärka svenskledda konsortiers position i hållbarhetsforskningen internationellt

Utlysningen består av två delar:

1. Synergier och konflikter: I den här delutlysningen efterfrågas forskning om hur olika hållbarhetsmål och arbetet med att nå dem överlappar. Forskningen i denna delutlysning ska fokusera på kopplingen mellan minst tre av de globala hållbarhetsmålen.

2. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv: I den här delutlysningen efterfrågas humanistiska eller samhällsvetenskapliga perspektiv på utmaningar som ryms inom ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen.

Innan du söker

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Samverkan med avnämare förväntas ingå i projekten, men ingen medfinansiering krävs. Tvärvetenskapliga och/eller internationella samarbeten uppmuntras, men är inte ett krav.

Det här kan du söka finansiering för

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Bidragets storlek och projekttid

För ett projekt kan sökas maximalt 20 miljoner kronor. Projekten kan löpa maximalt fyra år och kan starta tidigast 1 juli 2020. Medel kan disponeras 12 månader efter projekttidens slut.

Språk

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas inför bedömningen.

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personkonto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Även huvudsökande organisation behöver ha ett organisationskonto.

Läs mer på om hur man ansöker i Prisma.

Informationsmöte

Inför utlysningen hålls ett informationsmöte 9 oktober i Stockholm. Det kommer också att webbsändas.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Katarina Buhr
Uppdaterad:29 augusti 2019