Sverige arrangerar världens största vetenskapliga skogskongress 2024

2023-10-23

I juni 2024 anordnar Sverige den 26:e IUFRO World Congress. Det är en vetenskaplig kongress inom skogsfrågor som lockar 5000–7000 deltagare från hela värden.

IUFRO 2019 i Brasilien öppningsceremoni

Öppningsceremonin för IUFRO 2019 i Brasilien

International Union of Forest Research Organisations, IUFRO, arrangerar en världskongress vart femte år. Den här gången är det dags för Sverige att vara värdland och arrangör. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har uppdraget som sekretariat för kongressen och ansvarar för genomförandet. Huvudprogrammet sker på Stockholmsmässan i Stockholm och pågår under sju dagar.

— Detta är den största vetenskapliga kongressen i Norden de kommande åren och den största i världen under nästa år. Det är en utmärkt arena att få internationella perspektiv på centrala och aktuella frågor inom svensk skogsforskning, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Formas är den första organisationen som går in som partner i IUFRO World Congress 2024 och förutom att bidra med uppbyggnaden av Public Sweden Platform går Formas in med ett finansiellt stöd på 8,75 miljoner kronor.

— Vi är mycket glada över att Formas stöttar kongressen. Det är värdefullt ekonomiskt, men också som signal till andra partners att kongressen är viktig och väl värd att engagera sig i, säger Fredrik Ingemarson, direktör för sekretariatet för IUFRO World Congress 2024.

Kongressen har sedan tidigare finansiell uppbackning av regeringarna i de nordiska och baltiska länderna, antingen direkt eller via Nordiska ministerrådet, samt via flera universitet runt om i partnerländerna. Målsättningen för kongressen är att visa upp och diskutera forskning som belyser skogens roll i samhällsutvecklingen mot år 2050.

—Vi måste prata om hur vi kan hantera våra gemensamma naturresurser som mark, vatten och skog. Skogen har många värden som gör den till en viktig del av en hållbar utveckling. Kongressen är en bra plats för att föra dessa samtal och skapa ett brett engagemang hos många nationella och internationella aktörer, säger Johan Kuylenstierna.

IUFRO:s 26:e världskongress äger rum på Stockholmsmässan i Stockholm den 23–29 juni 2024. Kongressen hålls vart femte år och 2024 är det SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som tillsammans med de nordiska och baltiska länderna anordnar kongressen på uppdrag från IUFRO, en av världens äldsta vetenskapliga organisationer. Den första kongressen höll för 130 år sedan, 1893 i Wien, Österrike.

Mer information och anmälan

Besök webbplatsen för kongressen för mer information och anmälan: IUFRO World Congress 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad:23 oktober 2023