Informationsmöte om partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT

2022-09-06

Tisdag den 6 september arrangerar Formas, Vinnova och Energimyndigheten ett informationsmöte om partnerskapet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT. Mötet kommer ske digitalt via Zoom.

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, vars akronym är DUT, är ett partnerskap inom Horisont Europa, med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid. Partnerskapet ska de närmaste sju åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Partnerskapets huvudsakliga verktyg är utlysningar där forskare och andra aktörer kan söka finansiering.

Partnerskapets första utlysning öppnar hösten 2022 med en budget på omkring 80 miljoner euro. Det finns därmed förutsättningar att få finansiering för både forsknings- och innovationsprojekt för svenska aktörer som arbetar med frågor om mobilitet, energi och cirkulär ekonomi kopplat till städernas hållbarhetsarbete. För nationella pågående projekt är det samtidigt en möjlighet att kunna söka finansiering tillsammans med utländska aktörer som vill arbeta för hållbar samhällsbyggnad i en europeisk kontext.

På informationsmötet kommer Formas som koordinator, tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten, att berätta mer om DUT och inriktningen för den första utlysningen. Det blir också möjligt att ställa frågor om partnerskap och utlysning.

Kontakt

Mer Information
Datum: 6 september 2022
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Zoom
Arrangör:Formas, Vinnova och Energimyndigheten

Mer information kommer.

Uppdaterad:22 juni 2022