Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen?

Samling med människor som håller upp plakat med budskap om att rädda klimatet.

Foto: Mostphotos

2021-10-08

Formas och Mistra bjuder in till webbinarium där klimatförhandlare och forskare ger olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor?

Den senaste IPCC-rapporten visade tydligt att det är bråttom att bromsa klimatförändringarna. I november träffas förhandlare från världens länder vid COP26 – det viktigaste klimatmötet under FN:s klimatkonvention sedan Parisavtalet. Det är nu dags för länderna att lägga fram ambitiösa mål för utsläppsminskningar till 2030 som på sikt kan leda världen mot nettonollutsläpp. Men för att klimatomställningen ska vara möjlig måste den ske på ett sätt som uppfattas som rättvist.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till de medverkande under programmet.

Webbinariet arrangeras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medverkande

Svensk chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar sedan maj 2018. Mattias arbetade dessförinnan med klimatfinansiering och klimatdiplomati på Utrikesdepartementet. Tidigare funktioner på UD omfattar chefsroller inom kommunikation, EU:s inre marknad och EU-policy liksom tjänstgöring på
EU-representationen i Bryssel och ambassaden i Budapest. Mattias har också varit EU-rådgivare på statsministerns kansli.

Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Han har mångårig erfarenhet av forskning om klimaträttvisa och kombinerar politiska och filosofiska perspektiv på exempelvis rättvisa mellan generationer och länder, samt ansvarsfördelning mellan politik och individ.

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning om klimatpolitik syftar till att bättre förstå roller och maktförhållanden bland olika aktörer i det internationella klimatsamarbetet. Inom det nationella forskningsprogrammet om klimat forskar hon om icke-statliga aktörers frivilliga klimatinitiativ.

Docent i miljövetenskap och ledare för forskningen om klimatledarskap vid Uppsala universitet. Han har en lång bakgrund som forskare och miljöexpert med fokus på strategier för hållbar utveckling, kopplat till bland annat klimatfrågor. Mikael tillhör ledningsgruppen för Mistras och Formas nya program FAIRTRANS, Fair Transformations for a Fossil Free Society.

Dagens moderator är ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och programledare för We Don´t Have Times globala TV-klimatsändningar med miljonpublik. Hon är innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow och talesperson för Våra barns klimat. Catarina är journalist och har skrivit 12 böcker med olika fokus hållbarhet. Hon föreläser och modererar i Sverige och utomlands för offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhällets aktörer om hållbarhet, främst klimatfrågan.

Webbinariet genomförs tillsammans med Mistra

Rymdstyrelsens logotyp
Mer Information
Datum: 8 oktober 2021
Tid: 09:00 - 10:00
Plats: Online Formas YouTube-kanal
Uppdaterad:22 september 2021