Beslut om tillsättning av anställning

Här hittar du beslut om Formas tillsatta tjänster samt information om hur du överklagar ett beslut om anställning.

2018-01-22 Tjänsterna som utredare till Klimatpolitiska rådet är nu tillsatta
2018-02-05 Tjänsterna som Forskningsadministratör är nu tillsatta
2018-02-05 Tjänsterna som Forskningssekreterare är nu tillsatta
2018-02-12 Tjänsten som Analytiker är nu tillsatt

 

Hur överklagar jag ett beslut om tillsättning av anställning?

För att överklaga ett beslut ska du skriva ett överklagande till Formas. Det ska vara inkommet till Formas senast tre veckor från beslutsdagen. 

Ett skriftligt överklagande ska innehålla:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken ändring i beslutet du önskar 
  • varför du anser att beslutet ska ändras.

Skicka det skriftliga överklagandet till:

Forskningsrådet Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

Alla myndigheter lämnar sina överklaganden till Statens överklagandenämnd för prövning.