Beslut om tillsättning av anställning | Forskningsrådet Formas

Beslut om tillsättning av anställning

Här hittar du beslut om Formas tillsatta tjänster samt information om hur du överklagar ett beslut om anställning.

2018-08-13 Tjänsten som kvalificerad handläggare med fokus på statsstöd är nu tillsatt

2018-08-14 Tjänsten som Forskningssekreterare med inriktning digitalisering är nu tillsatt

2018-08-15 Tjänsten som Verksamhetscontroller är nu tillsatt

Hur överklagar jag ett beslut om tillsättning av anställning?

För att överklaga ett beslut ska du skriva ett överklagande till Formas. Det ska vara inkommet till Formas senast tre veckor från beslutsdagen. 

Ett skriftligt överklagande ska innehålla:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken ändring i beslutet du önskar 
  • varför du anser att beslutet ska ändras.

Skicka det skriftliga överklagandet till:

Forskningsrådet Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

Alla myndigheter lämnar sina överklaganden till Statens överklagandenämnd för prövning.