Utlysningar
  • Årliga öppna utlysningen

  • Nationella forskningsprogram

  • Strategiska innovationsprogram

  • Internationellt samarbete

Nyheter

2018-05-23

Giftfri miljö i fokus för ny forskningssatsning

En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bedöms är till stor del okänt. Därför lanserar forskningsrådet Formas en ny satsning på forskning för en giftfri miljö, specifikt till projekt som kan öka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser.

›› Alla nyheter