Vill du arbeta hos oss?

Lediga jobb på Formas

Formas söker:

 • Ekonomiansvarig
  Som ekonomiansvarig på Formas har du en central roll inom Formas ekonomifunktion och arbetar med myndighetens redovisning, ekonomiska styrning och uppföljning. Verksamheten finansieras av anslag både från Miljö- och energidepartementet och från Näringsdepartementet. Nästa år uppgår anslagen till ca 1,6 miljarder kronor.   
  Läs mer om tjänsten och ansök
 • Utredare till Klimatpolitiska rådet
  Som utredare blir en viktig del av ett kvalificerat, oberoende expertorgan med uppgift att genomföra granskningar av klimatpolitiken som går utöver vad som görs av befintliga myndigheter och andra organisationer. Kansliets centrala uppgift är att bistå rådet med att skriva en årlig rapport, baserad på avancerade analyser utifrån vetenskaplig kunskap och evidens. 
  Läs mer om tjänsten och ansök

 • Analytiker
  Som analytiker på Formas kommer att arbeta med uppföljning, utvärdering och analys. Du kommer att ingå i olika projekt och arbetsgrupper, både internt på myndigheten och externt i olika myndighetskonstellationer. Du kommer även att vara involverad i arbetet kring uppföljning och utvärdering av forskningsfinansiering, samarbeten på såväl nationell som internationell nivå, remisshantering, utredningar och olika regeringsuppdrag.
  Läs mer om tjänsten och ansök

 • Forskningsadministratör
  Som forskningsadministratör på Formas kommer du att ingå i olika projekt och arbetsgrupper, både internt på myndigheten och externa i olika myndighetskonstellationer. Du kommer även att förväntas driva och vara delaktig i utveckling av arbetssätt och processer inom forskningsenheterna samt bidra till myndighetens utvecklingsarbete. 
  Läs mer om tjänsten och ansök  

 • Forskningssekreterare
  Som forskningssekreterare på Formas kommer att ingå i olika projekt och arbetsgrupper, både internt på myndigheten och externt i olika myndighetskonstellationer. Att arbeta på en myndighet i Formas storlek innebär att du även kommer att arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter, till exempel med forskningsfinansiering och samarbeten på såväl nationell som internationell nivå, remisshantering, utredningar och olika regeringsuppdrag.
  Läs mer om tjänsten och ansök