Skiftesverk i Sverige

597,84 kr
Skiftesverk i Sverige

Pris 598 kr inkl. moms.

I boken skildras skiftesverkets olika utveckling i de sydsvenska landskapen med utgångspunkt från varierande virkesresurser, myndigheternas restriktioner och skiftande levnadsbetingelser i övrigt. Boken beskriver också byggsättets egenskaper allt efter valda metoder att lösa stommarnas stabilisering och montering liksom efter vidtagna åtgärder för att förbättra husens hållbarhet.

Författare
Henriksson, G
Förlag
Byggforskningsrådet
År
1997-01-13
ISBN
978-91-540-5759-0
Beteckning
T16:1996
Bindningstyp
Hård pärm
Sidor
346
Språk
SV
Vikt
1536 gr
Pris
597,84 kr

2012-12-11