Miljömedvetna medborgare och grön politik

148,40 kr
Miljömedvetna medborgare och grön politik

Pris 148 kr inkl. moms

I denna bok diskuterar Anna-Lisa Lindén hur olika typer av nationella beslut om miljöåtgärder, till exempel producentansvar, miljömärkning och energieffektivisering, omsätts i praktiken samt hur de påverkar människors vardagsliv, attityder, beteende och livsstil.

Anna-Lisa Lindén är professor i sociologi vid Lunds universitet och leder forskargruppen Miljö och samhälle. I sin forskning har hon undersökt samband mellan människors livsstil, konsumtionsmönster och miljöpåverkan. Forskningen har ofta bedrivits tvärvetenskapligt i samarbete med tekniker, ekonomer, geografer, ekologer och medicinare.

Författare
Anna-Lisa Lindén
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2005-01-27
ISBN
978-91-540-5933-X
Beteckning
T7:2004
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
176
Språk
SV
Vikt
100 gr
Pris
148,40 kr

2012-11-12