Formas Forskning för giftfri miljö -Forskningsprojekt 2008-2014

63,60 kr
Formas Forskning för giftfri miljö -Forskningsprojekt 2008-2014

Pris 64 kr inkl moms (tryckt version). PDF för gratis nedladdning.

Forskningsrådet Formas finansierar forskning som ska bidra med kunskap för att uppnå giftfri miljö. Detta sker dels genom den årliga öppna utlysningen där en beredningsgrupp behandlar området miljöföroreningar, dels genom riktade satsningar inom specifika områden där det har identifierats stora kunskaps- och åtgärdsbehov. I katalogen presenteras projekt som Formas finansierar inom området giftfri miljö sedan år 2008.

 

Innehåll (pdf) »

Inledning (pdf) »

Författare
Redaktör Birgitta Johansson, Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2012-10-10
ISBN
978-91-540-6071-9
Beteckning
Br1:2012
Bindningstyp
Mjuk pärm
Sidor
104
Språk
SV
Vikt
275 gr
Produktmått
160x240 mm
Rikt illustrerad
4-färgsfoto
Pris
63,60 kr

2012-10-10