Avdelningen för Analys och Policy

Avdelningen ansvarar för analyser och utvärderingar, vilket inkluderar arbetet med evidensbaserade miljöanalyser. I avdelningens arbete ingår att koordinera omvärldsbevakning, forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvalta analysmetoder och modeller, bibliometri och koordinering av internationella forskningspolitiska frågor. Avdelningen har även i uppgift att förvalta och utveckla processerna för analys och strategi, utvärdering samt internationell samordning.

Anders Clarhäll »

Anders Clarhäll
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46 (0)8-775 41 04 / +46 (0)73-555 19 23
  • E-post: anders.clarhall@formas.se

Erik Roos »

Erik Roos
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46 (0)8-775 40 27, +46 (0)76-200 95 94
  • E-post: erik.roos@formas.se

Eva Bergman »

Eva Bergman
  • Informationsspecialist / Information Specialist
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46 (0)8-775 41 06, +46 (0)72-453 22 11
  • E-post: eva.bergman@formas.se

Ida Envall »

Ida Envall
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46(0)8-775 41 03 / +46(0)76-100 78 88
  • E-post: ida.envall@formas.se

John Tumpane »

John Tumpane
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46(0)8-775 40 15, +46(0)73-649 54 62
  • E-post: john.tumpane@formas.se

Katarina Nordqvist »

Katarina Nordqvist
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46(0)8-775 40 12, +46(0)72-077 18 00
  • E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Lisa Almesjö »

Lisa Almesjö
  • Internationell koordinator / International Coordinator, fil.dr / PhD
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: (0)8-775 40 53, +46 (0)70-385 40 53
  • E-post: lisa.almesjo@formas.se

Lissa Nordin »

Lissa Nordin
  • Analytiker / Senior Analyst, fil.dr i socialantropologi / PhD in anthropology
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46 (0)8-775 40 35, +46 (0)73-914 65 12
  • E-post: lissa.nordin@formas.se

Magnus Land »

Magnus Land
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46(0)8-775 41 02
  • E-post: magnus.land@formas.se

Tanja Näslund »

Tanja Näslund
  • Analytiker / Senior Analyst
  • Avdelningen för Analys och Policy
  • Telefon: +46 (0)8-775 41 05, +46 (0)70-209 59 99
  • E-post: tanja.naslund@formas.se