Formas forskarråd 2019-2021

Formas forskarråd består av tretton ledamöter. Sju av dessa är forskare som väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter och utses av regeringen.

Preliminära datum för Forskarrådets möten 2019

 • 7 februari
 • 9-10 april
 • 13 juni
 • 25-26 september
 • 20 november

Ordförande / Chairman 2019-2021

Lena Gustafsson, professor emerita, Umeå universitet

Ledamöter / Members 2019-2021

 • Berit Balfors, professor i miljöanalys, Kungliga Tekniska Högskolan 
 • David Bastviken, professor i biogeokemi, Linköpings Universitet 
 • Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden (till och med 30 april 2019)
 • Carl-Anders Helander, agronomie doktor, ledamot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (till och med 30 april 2019)
 • Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten (till och med 30 april 2019)
 • Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro Universitet 
 • Karin Ljung, professor i växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet 
 • Björn Olsen, professor i medicin, Uppsala Universitet 
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå Universitet 
 • Monica von Schmalensee, arkitekt MSA/SAR, partner White (till och med 30 april 2019)
 • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå Tekniska Universitet 
Elisabeth Tejme

2018-12-18