Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

Du kan ansöka om mobilitetsstöd för att besöka nya forskningsmiljöer. Mobilitetsstödet syftar till att du ska hitta nya inriktningar, sprida kunskap och utvidga ditt nätverk. Utlysningen riktar sig till dig som är forskare tidigt i karriären.

Inom utlysningen välkomnar Formas ansökningar där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet och kan bara sökas av dig som enskild forskare.

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Nästa utlysning öppnar hösten 2022

Mer information om mobilitetsstöd kommer publiceras på Formas webbplats. Håll utkik genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Linkedin Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och Twitter Länk till annan webbplats..

Kontaktperson

Uppdaterad:9 mars 2022