Konferenser och workshoppar

Du kan ansöka om finansiering för att anordna en konferens eller workshop på ett tema som är relevant för våra ansvarsområden. Vi har vanligtvis två utlysningar per år, och genom dem kan du ansöka om finansiering.

Denna finansieringstyp är för närvarande under omarbetning.

Vem kan söka finansiering?

Svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag kan söka finansiering. Samtidigt kan utlysningarna vara olika, så läs vad som står i den utlysning som du är intresserad av. Där framgår vad som krävs för att kunna få finansiering.

När går det att söka?

Det vanliga är att vi har en utlysning på våren och en på hösten. Då är du välkommen med din ansökan.

För att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Alla aktuella utlysningar

Uppdaterad:15 januari 2021