Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan är en del i alla våra uppdrag. Oavsett om vi arbetar med forskningssammanställningar, utformar utlysningar, ordnar konferenser eller arbetar med strategier och forskningsagendor gör vi det i nära samarbete med akademi, näringsliv, civilsamhälle och en mängd olika myndigheter. Tillsammans med våra systermyndigheter är vi en del av den infrastruktur som utgör forsknings- och innovationsfinansiering i Sverige. Samverkan och samarbete gör också att forskare och innovatörer inom våra verksamhetsområden kan hitta och samverka för att få finansiering i olika europeiska projekt. Tillsammans arbetar vi för att bygga kunskap för en hållbar värld.

Nyheter

Evenemang

Uppdaterad:2 juli 2024