Internationellt samarbete

Formas internationella verksamhet ska bidra till ökade möjligheter för svenska forskare och lärosäten att samarbeta internationellt och stödja utveckling av kunskap med hög vetenskaplig kvalitet och relevans till gagn för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en gemensam internationell utmaning och FN:s hållbarhetsmål ställer tydliga krav på utökat internationellt partnerskap, inte minst vad gäller kunskapsbyggande och kunskapsspridning.

Vi lever i en alltmer globaliserad värld där konkurrensen om kunnande, kreativitet och kapital blir allt hårdare. Det skapar både möjligheter och utmaningar för ett relativt litet land som Sverige med en historiskt sett stark kunskapsbas. Ett aktivt internationellt forskningssamarbete är därför nödvändigt för att säkerställa tillgång till global kunskap, för att främja svensk innovationskraft och konkurrenskraft, och bidra till hållbar samhällsutveckling.

Du kan läsa mer om hur Formas arbetar internationellt under följande rubriker:

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 februari 2019
Sidansvarig: Britta Fängström