Formas webbtidning Extrakt

Utmaningarna vi står inför är stora. Det kan alla som satt sig in i hållbarhetsfrågor intyga. Behovet av förändring och nya sätt att tänka är stort. Det gäller oavsett om utmaningen rör klimatförändringar, livsmedelsfrågor, stadsutveckling, havs- och vattenfrågor, miljögifter, jord- och skogsbruk eller hotade ekosystem.

Idag sker dessbättre mer forskning är någonsin för att utveckla ett hållbart samhälle, både i Sverige och internationellt. Forskning som ger kunskap, idéer och nya lösningar så att vi kan lösa de stora samhällsutmaningarna.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskning och samhälle, så att ny kunskap når ut och används. Vårt mål är att synliggöra den forskning och de utmaningar som finns idag. Vi vill väcka intresse, engagemang och debatt.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten. Tidningen kan läsas och förstås av alla med intresse för forskning inom Formas verksamhetsområden.

//Cathrine Beijer, ansvarig utgivare och chefredaktör

Extrakt

Om tidningen Extrakt


Extrakt ges ut av Formas – forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Extrakt är oberoende och självständig i sin bevakning.

 

Extrakt

Artiklar från Extrakt

Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.

Cathrine Beijer är chefredaktör och ansvarig utgivare för Extrakt och biträdande avdelningschef på Formas. Utbildad journalist inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Innan Extrakt arbetade hon som frilansjournalist för olika tidningar inom hållbarhetsområdet, men har även arbetat på landsortstidning och olika magasin.

 

Extrakt i sociala medier

Följ Extrakt i sociala medier för att ta del av tidningens senaste nyheter:
Facebook Länk till annan webbplats.

Twitter Länk till annan webbplats.

Linkedin Länk till annan webbplats.

Instagram Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 juli 2023
Sidansvarig: Cathrine Beijer