Analysarbete

Formas Analys & Policy-avdelning ansvarar för analyser och utvärderingar samt övergripande forskningspolitisk bevakning.

Avdelningen ansvarar för forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvaltar analysmetoder, leder Formas internationella arbete och mycket mer. Analys & policy-avdelningen ansvarar också för arbetet med evidensbaserade miljöanalyser. Det innebär att ta fram sammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat från forskning. Som sedan kan vara ett vetenskapligt stöd i arbetet med att ta fram kostnadseffektiva styrmedel. I uppdraget ingår också att identifiera styrmedel och åtgärder vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:17 april 2020