Analysarbete

Formas Analys & Policy-avdelning ansvarar för analyser och utvärderingar samt övergripande forskningspolitisk bevakning.

Avdelningen ansvarar för forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvaltar analysmetoder, leder Formas internationella arbete och mycket mer. Analys & policy-avdelningen ansvarar också för arbetet med systematiska forskningssammanställningar, som innebär att analysera och sammanställa resultat från publicerad forskning. Forskningssammanställningarna är ett vetenskapligt beslutsunderlag för kommuner, myndigheter och andra som arbetar för att nå de svenska miljömålen.

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Erik Eriksson