Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi beslut om anställning, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Aktuella beslut

Anställningens titel: GD-koordinator
Namn: Jonna Lundberg
Diarienummer: 2022-02880
Sista datum för överklagande: 19 januari 2023


Anställningens titel: HR-generalist

Namn: Alexandra Nygren

Diarienummer: 2023-00028

Sista datum för överklagande: 7 februari 2023


Hur överklagar du ett beslut?

Beslut om anställning meddelar vi på denna sida, som fungerar som Formas anslagstavla. Vill du överklaga ett beslut ska du skriva ett överklagande till oss. Det ska komma till oss senast tre veckor efter beslutsdagen annars kan inte överklagandet prövas. Vi sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd.

Ditt skriftliga överklagande ska innehålla uppgifter om:

  • vilket beslut du överklagar, inklusive diarienummer
  • vilken ändring i beslutet du önskar
  • varför du anser att beslutet ska ändras

Skicka det skriftliga överklagandet till:
Forskningsrådet Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. Vi skickar inte tillbaka e-postbilagor.

Uppdaterad:17 januari 2023
Sidansvarig: Ann-Sofi Grapengiesser