Beslut om tillsättning av tjänster

Här hittar du beslut om Formas tillsatta tjänster och information om hur du överklagar ett beslut. Tillsättningsbesluten annonseras även på Formas officiella anslagstavla

Aktuella beslut

  • 2021-04-26 Tjänsten som kundfokuserad verksamhetsutvecklare är nu tillsatt.
  • 2021-04-22 Tjänsten som verksamhetsutvecklare inom IT och digitalisering är nu tillsatt.

Hur överklagar du ett beslut?

Vill du överklaga ett beslut ska du skriva ett överklagande till Formas. Det ska komma till oss senast tre veckor efter beslutsdagen. Ange diarienummer.

Ditt skriftliga överklagande ska innehålla uppgifter om:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken ändring i beslutet du önskar
  • varför du anser att beslutet ska ändras

Skicka det skriftliga överklagandet till:
Forskningsrådet Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

En särskild nämnd prövar överklagandena. Som alla myndigheter lämnar vi våra överklaganden till Statens överklagandenämnd som prövar dem.

Uppdaterad:26 april 2021
Sidansvarig: Elisabeth Cameron