Livsmedelsforskningsdagarna 2021

2021-04-15 till 2021-04-16

Under två halvdagar 15–16 april bjuder forskningsrådet Formas och det Nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats, ett dialogforum och en plattform för att sprida ny kunskap och forskningsresultat. Tillsammans stärker vi förutsättningar för samarbeten och innovation på vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

På programmet 2021 står bland annat lanseringen av de fyra forskningscentrum som har fått medel inom forskningsprogrammet. Dagen genomförs av Formas i samarbete med finansiärer inom den Nationella kommittén för livsmedelsforskning.

Mer information, möjlighet till anmälan och program inom kort. Välkomna!

Nationella forskningsprogram som gör skillnad

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om forskningsprogrammet

Mer Information
Datum: 15 april 2021 - 16 april 2021
Tid: 13:00 - 12:00
Plats: Online
Uppdaterad:15 februari 2021
Sidansvarig: Jon Loit