Svårt för enskilda länder att använda EU:s vattendirektiv

2024-02-01

De europeiska medlemsländerna behöver hantera gemensamma vattenfrågor såsom rent dricksvatten till alla och problem vid exempelvis översvämningar. Det finns ett antal direktiv som hanterar vattenfrågor, men de har visat sig svåra att genomföra. EU:s regelverk fungerar dåligt i praktiken. Nyligen samarrangerade Formas ett internationellt webbinarium för att identifiera hinder för implementering av direktiven.

Ett femtiotal deltagare från hela Europa samlades före årsskiftet digitalt för att samtala om svårigheter med att implementera EU:s direktiv för vatten, avloppsvatten och dricksvatten. Webbinariet anordnades inom ramen för det europeiska partnerskapet Water security for the planet, Water4All. Företrädare från bland annat akademi, praktik och EU-kommission var representerade.

Ett starkt ramverk för EU:s vattenpolitik är på plats, men det saknas kapacitet för anpassning till nationella regelverk så att implementeringen fungerar på lokal och regional nivå. Dessutom behöver det nationella beslutsfattandet bygga på forskning och innovation om till exempel cirkulära vattensystem, alternativ vattenförsörjning och hantering av föroreningar i dricksvatten.

– Det är viktigt att vi genomför dessa gemensamma samtal för att identifiera barriärer som förhindrar implementeringen av direktiven. Vi på Formas ska ta fram en policyrapport om svårigheterna för att införa EU:s vattendirektiv på nationell nivå. Rapporten ska vara klar i juni 2024. Alla behöver ha tillgång till vatten, också på lång sikt, säger Osman Tikansak, forskningssekreterare på Formas.

 

Partnerskapet Water security for the planet, Water4All, syftar till att säkerställa sötvattentillgången med hänsyn till klimatförändringar, naturresurser och byggd miljö. Formas ansvarar för arbetet med ökad samverkan mellan forskning, politik och intressenter samt öppen vetenskap.

Mer information

Kontakt

Uppdaterad:1 februari 2024