Lovande forskare bidrar till ett framtidssäkrat samhälle

2023-12-08

I februari 2024 öppnar Formas en ny utlysning för karriärstöd som riktar sig till forskare tidigt i karriären. Utlysningen ersätter de tidigare utlysningarna Mobilitetsstöd samt Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären som tidigare var en del av den årliga öppna utlysningen.

Excellent forskning kräver långsiktiga förutsättningar med god tillväxt av kompetenta forskare. I vår nya utlysning Karriärstöd för forskare tidigt i karriären lägger vi större vikt jämfört med tidigare på att lovande forskare ska få bättre möjligheter att utvecklas självständigt och bidra till nyskapande forskningsmiljöer. Det ska stärka deras möjligheter att ingå i, och i framtiden leda arbetet med, att möta samhällets stora utmaningar.

Under 2024 gör vi en förändring av våra utlysningar riktade till forskare tidigt i karriären. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för unga forskare att vara en del av en banbrytande kunskapsutveckling, med stor nytta på längre sikt, såväl som mer tillämpad forskning som kan bidra till samhällets utveckling i närtid.

— I takt med att klimat- och miljöutmaningarna blir allt mer centrala och omställningen blir mer angelägen behövs kompetenta individer som kan ta fram den forskning och innovation som krävs för att framtidssäkra samhället. Med den här förändringen vill vi på Formas skapa bättre och mer långsiktiga förutsättningar för att forskare tidigt i karriären ska få tänka nytt och vara mer kreativa. Det kommer bidra till både excellent forskning som för kunskapsläget framåt, och till att stödja kompetenta individer som kan leda arbetet med att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar, säger Linda Bell, avdelningschef på Formas.

Ny utlysning för karriärstöd öppnar i februari 2024

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären öppnar i februari 2024. Här har vi samlat ihop våra utlysningar för unga forskare under ett och samma paraply för att göra det enklare för dig som sökande att navigera. Syftet med utlysningen är att ge lovande forskare tidigt i karriären mer ändamålsenliga möjligheter att ta nästa steg i sin karriärutveckling, utveckla självständighet och bidra till nyskapande forskningsmiljöer. Projekten ska innehålla nationella eller internationella mobilitetsvistelser för att unga forskare ska kunna vidga sina perspektiv, inspireras och skapa nya kontakter och nätverk. Lika viktigt är att forskaren i sin hemmiljö kan verka i en dynamisk och inkluderande forskningsmiljö som ger stöd och skapar bra förutsättningar för god karriärutveckling.

— Vi vet att mobilitet stärker forskningens kvalitet och skapar förutsättningar för goda karriärvägar. Samtidigt är det viktigt att forskarna har ett bra stöd från sina lärosäten för att kunna utvecklas. Ökad trygghet bidrar också till ökad kreativitet och utrymme att tänka nytt. Det är viktigt eftersom de här forskarna på sikt kommer arbeta på ledande positioner inom akademin, men även inom offentlig sektor eller i näringslivet, menar Lina Westlund Hult, projektledare för utlysningen.

Karriärstöd med hög flexibilitet

Skapande av kunskap är en komplex process där förutsättningarna för olika forskningsområden och enskilda forskare skiljer sig åt. Det finns också en mångfald av olika sätt att göra karriär på. Karriärstödsutlysningen inrymmer hög flexibilitet för dig som sökande att själv utforma projektidéer och upplägg. Det kommer också gå att söka bidrag för medföljande familj vid internationella mobilitetsvistelser. Formas ambition är att det ska bidra till mer jämlika förutsättningar för forskare att både söka och få bidrag i utlysningen.

Hur kan du som sökande och medelsförvaltare förbereda dig?

  • Ta kontakt med den eller de värdinstitutioner du vill göra din mobilitet till redan nu. Tänk på att välja värdinstitution(er) som passar ditt projekt, som erbjuder en miljö du kan bidra till men som också kan stödja dig att ta nästa steg i karriären.
  • Börja planera för framtida anställning. Prata med din hemorganisation om, hur och under vilka former du kan komma att anställas.
  • Prata också med din hemorganisation och HR-funktion om förutsättningarna för dig att utlandsstationeras och på vilka villkor det i så fall kan ske (exempelvis URA).

Mer information om utlysning Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Vi kommer att publicera mer information om utlysningen på vår webbplats under december och även bjuda in till digitala informationstillfällen i samband med att utlysningen öppnar i februari. Följ vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024

Vanliga frågor och svar om utysningen

Ny utlysning för forskningsprojekt öppnar i höst

Hösten 2024 planerar vi att öppna en ny utlysning för forskningsprojekt. Läs vidare: Större och längre projekt när årliga öppna byter skepnad.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 december 2023
Sidansvarig: Lina Westlund