Otillräckliga anslag till forskning och innovation i EU:s nya budget

2020-07-23

Den nya långtidsbudget som EU:s medlemsländer kom överens om i början av veckan innebär bland annat att ramprogrammet Horisont Europa får avsevärt lägre medel än vad Europakommissionen presenterade i maj, 80,9 miljarder euro jämfört med 94,5 miljarder euro.

- Den pågående krisen kräver tuffa prioriteringar, men EU behöver nu, mer än någonsin, en långsiktig och kraftfull forsknings- och innovationspolitik. Betydligt större satsningar på forskning och innovation skulle behövas för att säkra Europas gröna återhämtning, samhällsutveckling och konkurrenskraft, säger John Tumpane, chef för avdelningen för miljö på Formas.

Detta är också budskapet från Science Europe, en sammanslutning av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare, som bevakar och driver forskningspolitiska frågor. Förutom Formas är Forte och Vetenskapsrådet svenska medlemmar i Science Europe.

Läs pressmeddelande från Science Europe Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:23 juli 2020