Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

2024-03-07

Hur ska mark användas, värderas och förvaltas? Hur prioriterar vi behov och hanterar värdekonflikter när marken ska räcka till mer? Dessa och andra aktuella markfrågor diskuterade forskare och experter på Formas frukost 7 mars.

Här finns webbsändningen från Formas frukost som genomfördes 7 mars 2024.

Program 7 mars:

Inledning

  • Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Introduktion och lägesrapport

  • Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholm Resilience Center

Panel

  • Åsa Valley, handläggare, Naturvårdsverket
  • Erika Öhlund, forskare och analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
  • Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef White arkitekter
  • Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholm Resilience Center

Moderator

  • Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör, Formas

 

Om temat

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

I takt med att marken ska räcka till mer och fler ökar konkurrensen och risken för värdekonflikter. Utvecklingen leder till förändrade krav på marken och hur vi använder, värderar och förvaltar den. I tider av geopolitisk osäkerhet ser vi också en ökning av säkerhetspolitiska dimensioner kring markfrågorna.

 

Intresseanmälan till nästa Formas frukost 25 april

Finns nyckeln till den gröna omställningen på havets botten? Kan utvinning ske i sårbara ekosystem? Den 25 april diskuterar forskare och experter aktuella frågor om djuphavsgruvdrift. Läs mer och gör en intresseanmälan för att få förtur till att boka plats när anmälan öppnar.Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 7 mars 2024
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:8 mars 2024