Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

2023-09-14

På Formas frukost 14 september samlades experter och forskare som förklarade och diskuterade olika perspektiv på de komplexa frågorna kopplat till enskilda avlopp.

Här finns webbsändningen från Formas frukost om utsläpp från enskilda avlopp som genomfördes på Nobelmuséet 14 september 2023.

 

Program 14 september

Inledning:

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Introduktion och bakgrund:

Arvid Bring, biträdande avdelningschef och analytiker, avdelningen för analys och policy, Formas

Ida Envall, analytiker, avdelningen för analys och policy, Formas

Panel:

Jon Petter Gustafsson, professor i markkemi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ordförande i expertgruppen bakom Formas systematiska kartläggning av forskning om markretention av fosfor från enskilda avlopp

Mats Johansson, projektledare, Baltic Stewardship Initiative, Världsnaturfonden WWF

Bodil Aronsson Forsberg, utredare, Miljöprövningsenheten, Havs- och vatten-myndigheten

Björn Eriksson, redaktör för små avlopp, VA-guiden och avloppsguiden.se
VA-guiden är en medlemstjänst för yrkesverksamma och avloppsguiden.se vänder sig till husägare med enskilt avlopp

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarna

Moderator:

Arvid Bring, biträdande avdelningschef och analytiker, Formas

Intresseanmälan till Formas nästa frukost:

Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?

Nästa Formas frukost äger rum 16 november och handlar bland annat om hur vi på bästa sätt kan arbeta förebyggande med klimatanpassning för att minska samhällets sårbarhet. Hur får vi till stånd de investeringar som krävs?

Läs mer och anmäl intresse att delta

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 14 september 2023
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:18 september 2023