Forskarrådsmöte

2024-11-27

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Mer information
Datum: 27 november 2024
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Formas
Uppdaterad:21 december 2023
Sidansvarig: Elisabeth Tejme