Sök till sommarskola för tillämpad systemanalys

2022-11-15

Nu kan du som är doktorand ansöka till Young Scientists Summer Program, en forskarskola i Österrike hos International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Genom programmet får du som är doktorand möjlighet att tidigt knyta band med forskare runt om i världen. Sommarskolan äger rum vid slottet Laxenburg i Österrike under perioden 1 juni till 31 augusti 2023.

Formas, som är svensk medlemsorganisation i IIASA, finansierar upp till sex deltagare från Sverige.

Så fungerar det

Varje deltagare vid sommarskolan arbetar under sommaren med ett ämne som knyter an till det egna doktorsarbetet och till IIASA:s forskningsagenda, med målet att skriva en vetenskaplig artikel som kan publiceras. Alla deltagare har en senior forskare från IIASA som personlig mentor under vistelsen.

Du kan ansöka:

  • Du som är forskarstuderande.
  • Din forskning anknyter till något av IIASA:s arbetsområden.
  • Du är intresserad av interdisciplinär forskning.
  • Din forskning och karriär kan gynnas av att jobba ihop med ett femtiotal yngre forskare såväl som seniora forskare från hela världen.
  • Du vill utforska hur din forskning kan påverka policy och implementering.

Ansök

Ansökningar om deltagande skickas till IIASA. Sista ansökningsdag är 12 januari 2023.

Webbinarium

28 november 2022, kl 15:00-16.00 ca

Upplägg:

  • 5 min presentation on YSSP and application process by YSSP Team
  • former YSSP participants to each give a 10-15 min feedback on their YSSP experience
  • Q&A Session (partially with preplanned questions) - moderated by Brian D Fath (YSSP Science Coordinator)

Mötesinformation:

Kontaktperson för Sverige

Uppdaterad:15 november 2022