Planerade utlysningar 2022

2021-12-20

Formas ska under 2022 fördela närmare 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens.

Forskarinitierade projekt

Vi fördelar drygt en tredjedel av Formas budget genom utlysningar med syfte att stödja forskarinitierade projekt. Sådana utlysningar gör det möjligt för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga öppna utlysningen, Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären och Akututlysningen är våra forskarinitierade utlysningar 2022.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till våra fyra nationella forskningsprogram inom klimat, livsmedel, hållbart samhällsbyggande samt hav och vatten. Dessutom genomför vi utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Smart built environment samt ytterligare några utlysningar utifrån särskilda regeringsuppdrag.

Vi kommer även att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att inom prioriterade områden samarbeta med forskare i andra länder.

Nedan finns en översiktlig plan för 2022. Vi kommer att komplettera med fler utlysningar under året. Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt – planerade utlysningar 2022

Utlysning

Öppnar

Beslutsdatum

Forskarinitierade projektÅrliga öppna utlysningen 2022Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären 2022Akutbidrag 2022 - för att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial


Nationella forskningsprogrammet om klimatKolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022

Klimatanpassning på tvären - gränsöverskridande utmaningar och åtgärder

Mars 2022

November 2022

Sociala och kulturella perspektiv på klimat och biologisk mångfald

Mars 2022

Nationella forskningsprogrammet för livsmedelKolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022

Smak och sensorik

Januari 2022

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggandeKunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

November 2021

Juni 2022

Forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande

Februari 2022

Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten-


Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentDigitalt samhällsbyggande i praktiken

November 2021

Maj 2022

Innovationsidén 2

Februari 2022

Juni 2022
Övriga tematiskt inriktade utlysningarKommunikationsutlysningen 2022

Hösten 2022

Internationella utlysningarCirkulär ekonomi i samarbete med aktörer i Indien

Januari/februari 2022


Integrated Approaches to Human Migration/Mobility in an Era of Rapid Global Change


November 2022

Uppdaterad:22 december 2021
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel