Planerade utlysningar 2022

2021-12-20

Formas ska under 2022 fördela närmare 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens.

Forskarinitierade projekt

Vi fördelar drygt en tredjedel av Formas budget genom utlysningar med syfte att stödja forskarinitierade projekt. Sådana utlysningar gör det möjligt för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga öppna utlysningen, Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären och Akututlysningen är våra forskarinitierade utlysningar 2022.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till våra fyra nationella forskningsprogram inom klimat, livsmedel, hållbart samhällsbyggande samt hav och vatten. Dessutom genomför vi utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Smart built environment samt ytterligare några utlysningar utifrån särskilda regeringsuppdrag.

Vi kommer även att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att inom prioriterade områden samarbeta med forskare i andra länder.

Nedan finns en översiktlig plan för 2022. Vi kommer att komplettera med fler utlysningar under året. Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt – planerade utlysningar 2022

UtlysningForskarinitierade projekt

Öppnar

Beslut

Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt

Mars 2022

November 2022

Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Mars 2022

November 2022

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

September 2022

Juni 2023

Akutbidrag 2022 - för att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial


Nationella forskningsprogrammet om klimat

Öppnar

Beslut

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022

Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald

Mars 2022

September 2022

Klimatanpassning på tvären - gränsöverskridande utmaningar och åtgärder

Mars 2022

November 2022
Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Öppnar

Beslut

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022

Smak och sensorik

Mars 2022

November 2022
Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Öppnar

Beslut

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

November 2021

Juni 2022

Forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande

Februari 2022

November 2022

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

April 2022

November 2022

Forskning- och innovation för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Höst 2022

Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten

Öppnar

Beslut

-


Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment

Öppnar

Beslut

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

November 2021

Maj 2022

Innovationsidén 2

Februari 2022

Juni 2022

Innovationsidén 3

Augusti 2022

Övriga tematiskt inriktade utlysningar

Öppnar

Beslut

Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål

April 2022

November 2022

Kommunikationsutlysningen 2022

September 2022

Mars 2023
Internationella utlysningar

Öppnar

Beslut

Belmont Forum: Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar

Februari 2022

November 2022

Belmont Forum: Systems of Sustainable Consumption and Production (SSCP)

Februari/mars 2022


Water for all: Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events Länk till annan webbplats.

Februari/mars 2022

November 2022

Nordforsk: Hållbart jordbruk

Mars 2022

November 2022

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Maj 2022

November 2022

Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi

Maj 2022

November 2022
Uppdaterad:17 juni 2022
Sidansvarig: Linda Bell