Påverka Sveriges strategi för Horisont Europa

2020-07-13

EU planerar för Horisont Europa, nästa ramprogram för forskning och innovation, som ska lanseras 2021. Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i programmet. Uppdraget ska redovisas till regeringen den sista oktober i år.

En viktig del i arbetet med att ta fram en strategi är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter. Därför kommer alla svenska forsknings- och innovationsintressenter att få möjlighet att bidra till strategin genom en enkätundersökning. Undersökningen genomförs av Vinnova och kommer att vara öppen från mitten av augusti. Den 29 september blir det också möjligt att diskutera förslag till strategi under ett digitalt seminarium.

I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen tillsammans med synpunkter från aktörerna kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa.

Den 30 oktober ska de svenska myndigheterna lämna sitt förslag till utbildningsdepartementet.

Skriv ut
Uppdaterad:20 juli 2020