Forskarrådsmöte

2023-09-27 till 2023-09-28

Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning av myndighetens forskningsmedel.

Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Protokoll från tidigare forskarrådsmöten

Mer Information
Datum: 27 september 2023 - 28 september 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Formas
Uppdaterad:30 november 2022
Sidansvarig: Elisabeth Tejme