Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

2024-03-07

Hur ska mark användas, värderas och förvaltas? Hur prioriterar vi behov och hanterar värdekonflikter när marken ska räcka till mer? Forskare och experter diskuterar aktuella markfrågor på Formas frukost 7 mars.

Mark är en grundläggande resurs för många ändamål. Vi använder den till att bygga hus, odla vår mat, vila våra sinnen, utvinna mineraler och energi, driva skogsbruk, hantera översvämningar, fånga koldioxid och mer. Men marken är en ändlig resurs som hotas av bland annat monokulturer i vår jord, bebyggelse, klimatförändringar och erosion.

I takt med att marken ska räcka till mer och fler ökar konkurrensen och risken för värdekonflikter. Utvecklingen leder till förändrade krav på marken och hur vi använder, värderar och förvaltar den. I tider av geopolitisk osäkerhet ser vi också en ökning av säkerhetspolitiska dimensioner kring markfrågorna.

På Formas frukost 7 mars samlar vi experter och forskare som förklarar och diskuterar frågor som:

 • Vad är mark?
 • Kan marken ta slut och kan vi återställa mark?
 • Hur ska mark användas, värderas och förvaltas?
 • Hur prioriterar vi behov kopplade till mark?

Anmälan

Vi bjuder på frukost till de som deltar på plats på Nobel Prize Museum. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Vid fullbokat seminarium aktiveras en väntelista.

Det går även att delta digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats. Om du anmäler dig får du information och påminnelse om seminariet när det närmar sig.

Program och tider 7 mars:

 • 07.30-08.00 Frukost och nätverksmingel
 • 08.00-09.00 Livesänt seminarieprogram
 • 09.00-09.30 Eftermingel

Inledning

 • Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas

Introduktion och lägesrapport

 • Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholm Resilience Center

Panel

 • Åsa Valley, handläggare, Naturvårdsverket
 • Erika Öhlund, forskare och analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
 • Ylva Frid, arkitekt och projektledare, Healing Heritage

Moderator

 • Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör, Formas

 

Webbsändning från Formas förra frukost 16 november

Här finns webbsändningen från Formas frukost: Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?

Om Formas frukost

Formas frukost är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 7 mars 2024
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 januari 2024