Tuffa träd – klimatanpassning och trädplantering

2023-10-01

Välkommen till Formas seminarium på Forskartorget på Bokmässan, den 1 oktober kl. 13.00-13.30.

Träd är viktiga för städer och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare. Trädplantering fyller också en viktig funktion i klimatanpassningen och för att främja hållbara städer i ett föränderligt klimat. Lyssna till forskningsprojekt och till Göteborg stads arbete kring klimatanpassningsåtgärder.


Medverkande:

Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs stad, Anna Levinsson, forskare inom urban vegetation, SLU och Jenny Klingberg, föreståndare för centrum för globala biodiversitetsstudier.

Moderator är Tove Andréasson Derner, Formas.

Se seminariet:

Delta på plats på Forskartorget på Bokmässan eller se seminariet digitalt på forskartorget.se Länk till annan webbplats..

Mer Information
Datum: 1 oktober 2023
Tid: 13:00 - 13:30
Plats: Digitalt eller på Forskartorget, Bokmässan i Göteborg Program Forskartorget
Arrangör:Formas
Uppdaterad:11 september 2023