Europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer

2023-06-14 till 2023-06-15

Hur kan vi skapa hållbara, vackra och inkluderande städer? Ta reda på hur genom att delta digitalt i EU-konferensen Creating green cities. Eventet sker i samband med Sveriges ordförandeskap i EU, och förutom att Formas är med och finansierar konferensen är vår generaldirektör Johan Kuylenstierna en av moderatorerna och vi medverkar bland annat genom att samarrangera flera sessioner.

Europas städers och tätorters snabba gröna omställning brådskar och den byggda miljön är central för att rymma önskade förändringar. I de enskilda länderna arbetar civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten tillsammans med omställningen. För att lyckas med den gröna omställningen måste estetiska, sociala och kulturella värden integreras i arbetet.

Konferensen tar sin utgångspunkt i den urbana agendan för EU och europeiska policys och initiativ såsom New European Bauhaus och klimatneutrala och smarta städer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ska europeiska band stärkas. Tanken är att diskutera metoder och "next practices", och det finns möjlighet att lyssna på inspirerande talare och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Europa.

Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna är en av moderatorerna under konferensen och vi samarrangerar flera sessioner, bland annat om flernivåstyrning för cirkulärt byggande och klimatneutrala städer samt diskussioner kring utveckling av EU:s urbana agenda och Klimatkontrakt 2030. Formas är med och ordnar både framtidsverkstäder på plats och öppna digitala sessioner.

Anmälan

För mer information om programmet och möjlighet att anmäla sig digitalt, se Creating green cities webbplats.

Mer Information
Datum: 14 juni 2023 - 15 juni 2023
Tid: 09:00 - 16:45
Plats: Digitalt
Arrangör:Boverket, SLU Movium, Rådet för Hållbara städer där Formas är medlem samt Regeringskansliet
Uppdaterad:26 maj 2023