Formas kunskapskvart: Barn sår vilda blommor och lär sig om biologisk mångfald

2023-06-09

Formas kunskapskvart är ett kort webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. 

Änglandskap. Närmast kameran syns bland annat blåklockor och andra sommarblommor. Gräset har börjat gulna av värmen. I bakgrunden syns en grön lövskog på en höjd.

Formas kunskapskvart den 9 juni kl. 8.30.

Den 9 juni handlar Formas kunskapskvart om kommunikationsprojektet Så vilda, ett projekt med syfte att öka kunskapen om Sveriges inhemska vilda växter och betydelsen av biologisk mångfald.

Helen Ekvall, pedagog vid Göteborgs botaniska trädgård och projektledare för projektet, har tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet tagit fram studiematerial och fröpåsar där barn och unga fått omvandla platser i stadsmiljö till blommande oaser för växter och deras pollinatörer.

  • 08.30-08.45 Kunskapspresentation och forskningsresultat
  • 08.45-09.00 Öppen frågestund

Ingen föranmälan behövs. Det enda du behöver göra är att gå in på länken nedan den 9 juni kl.8.30.

Länken går till ett webbinar i Zoom som startar strax innan kunskapskvarten börjar. Du behöver fylla i din mejladress för att komma in i webbinariet men vi sparar inte den eller några andra personuppgifter.

På Formas Kunskapskvart 9 juni berättar Helen Ekvall om erfarenheterna av att kommunicera kunskap och forskningsresultat till barn och unga. Under projektets första år deltog över 4700 elever i årskurs 4–6. Eleverna fick möjlighet att själva bidra till ökad biologisk mångfald genom att så fröer av svenska vilda växter samtidigt som de lärde sig om aktuell forskning som pågår inom Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.

Helen Ekvall är pedagog och samordnare vid Göteborgs botaniska trädgård, där hon bland annat arbetar med undervisning och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Göteborgs botaniska trädgård arbetar och värnar om växtvärldens mångfald. Trädgården är en betydelsefull infrastruktur för forskning och här undervisas barn och unga om naturen.

Formas kunskapskvart är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Kunskapskvarten är ett tillfälle att få lyssna till en forskare eller expert inom ett specifikt ämne. För dig som lyssnar live finns möjlighet att ställa frågor efter presentationskvarten.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag på ämnen för kommande kunskapskvartar.

Kontaktperson för Formas kunskapskvart:

Mer Information
Datum: 9 juni 2023
Tid: 08:30 - 09:00
Uppdaterad:8 maj 2023