Sweden Innovation Days

2023-03-21 till 2023-03-23

I år är Formas med och arrangerar Sweden Innovation Days den 21-23 mars 2023 tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten, AI Sweden, SISP och Ignite.

Syftet med konferensen som arrangeras för tredje gången, är att visa upp Sverige som innovationsland och skapa en plattform för utbyte mellan aktörer inom olika sektorer i Sverige och internationellt. Konferensen hålls i samarbete med Sveriges innovationsriksdag och innehåller även en digital matchmaking.

Teman för konferensen

  • Energy transition
  • Future societies
  • Planetary resources

Konferensen kommer ha en huvudsession mellan klockan 14-17 varje dag, och utanför den tidpunkten kommer det att finnas möjligheter för olika aktörer att göra sidosessioner. Plattformen för konferensen blir som en digital dörr till olika sidosessioner.

Kontaktperson Formas

Mer Information
Datum: 21 mars 2023 - 23 mars 2023
Tid: 09:00 - 17:00
Plats: Online
Uppdaterad:8 december 2022